Strona główna » Co robimy » MIĘDZY SŁOWAMI


MIĘDZY SŁOWAMI

Cykl rozmów o poezji i jej związkach z innymi dziedzinami sztuki jak muzyka czy sztuki plastyczne. Czym jest słowo? Jak tworzyć znaczenia i przekazywać słowami emocje? Czy same słowa mają moc? Co się dzieje, gdy milczymy? Rozmowy z wybitnymi artystami prowadzi Anna Król.

.